ประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่องโยงระเบียงเศรษกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์