เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 2 ได้ติดตามการดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายลานหิน ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แก่คณะกรรมการหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเป็นรายได้ต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 2 ได้ติดตามการดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายลานหิน ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แก่คณะกรรมการหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเป็นรายได้ต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น.
นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 2 ได้ติดตามการดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายลานหิน ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แก่คณะกรรมการหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเป็นรายได้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)