เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุลรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรม พีซี พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ 3 อำเภอ คือจากอำเภอเมือง สว่างแดนดิน และ อ.กุสุมาลย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุลรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรม พีซี พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ 3 อำเภอ คือจากอำเภอเมือง สว่างแดนดิน และ อ.กุสุมาลย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น.
นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุลรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร
มอเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรม พีซี พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ 3 อำเภอ คือจากอำเภอเมือง สว่างแดนดิน และ อ.กุสุมาลย์

(Visited 1 times, 1 visits today)