เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางพันธ์วิรา เวยสารหัวหน้างานการแพทย์แผยไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และเป็นประธานในการประชุมฯ ประชุมคณะติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ.สกลนคร (ด้านแปรรูป) โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นรองประธานการประชุมฯ ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางพันธ์วิรา เวยสารหัวหน้างานการแพทย์แผยไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และเป็นประธานในการประชุมฯ ประชุมคณะติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ.สกลนคร (ด้านแปรรูป) โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นรองประธานการประชุมฯ ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นางพันธ์วิรา เวยสารหัวหน้างานการแพทย์แผยไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และเป็นประธานในการประชุมฯ
ประชุมคณะติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ.สกลนคร (ด้านแปรรูป) โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นรองประธานการประชุมฯ
ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)