เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 2 ได้ติดตามการดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายลานหิน ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แก่คณะกรรมการหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเป็นรายได้ต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวิฑูรย์ นวลนุ [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 28 ก.พ. 2562

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

*

เกี่ยวกับหน่วยงาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุลรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรม พีซี พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ 3 อำเภอ คือจากอำเภอเมือง สว่างแดนดิน และ อ.กุสุมาลย์

โดย sakonnakhon วันที่ 18 ก.พ. 2562

เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โครงการสร้างสัมมาชีพให้ครอบครัวในหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1เศรษฐกิจพอเพียง เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โครงการสร้างสัมมาชีพให้ครอบครัวในหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1เศรษฐกิจพอเพียง เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ลิงค์หน่วยงาน